home

Home
Bbk thema: Ongebluste kalk
De mannen van de LWBG hebben hun schijnwerpers deze keer gericht op ongebluste kalk. Na het lezen van deze notitie kent u de verschillende vormen, de toepassing en – niet geheel onbelangrijk – de regels voor de toepassing er van!

De in Zuid-Limburg aanwezige leemgrond leidt bij met name een hoger vochtgehalte tot problemen bij de verwerking hiervan. De draagkracht van deze plastische leemgrond is niet erg groot. Ook bij hergebruik van leemgrond leidt het niet verdichtbare karakter hiervan tot problemen. Om de draagkracht te vergroten wordt vaak een toevoeging van ongebluste kalk gebruikt. Hierdoor wordt water gebonden en ontstaat een hydraulische binding. Het lemige bodemmateriaal verkruimeld en krijgt dan een met zand vergelijkbare structuur. In het Limburgse wordt meestal ongebluste kalk gebruikt die afkomstig is van gebrande natuurlijke kalk uit groeves van de buurlanden. Naast deze van nature afkomstige kalk bestaat er ook een ongebluste kalk die afkomstig is uit de afvalstoffensector van met name de papierindustrie. De handzame notitie treft u in de download aan. Het schema waar naar verwezen wordt kunt u ook downloaden. Veel leesplezier.

Dit artikel werd op 11 juni 2014 op onze site geplaatst.
Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.