home

Home

Bbk thema: Regeling bodemkwaliteit

De wetgever publiceert regelmatig een wijziging in het Besluit of de Regeling. Zo ook afgelopen november 2018. We hebben voor ons zelf een stukje opgesteld waarin we de, voor ons relevante, wijzingen relatief beknopt hebben opgesomd. Dit overzicht willen we u niet onthouden.

Onderstaand kunt u dit overzicht downloaden.

Ter volledigheid hebben we ook de gepubliceerde wijzigingen en de Regeling zoals die nu geldt (download van wetten.overheid.nl in de download gezet.

Dit artikel werd op 12 maart 2019 op onze site geplaatst.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.