home

Home
Bbk thema: Indelen in kwaliteitsklassen
Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra ruimte die in de regels wordt geboden, wordt getracht met dit thema hierin wat meer duidelijkheid te brengen.
De regels zijn subtiel verschillend…
De regels zijn subtiel verschillend voor de bepaling van de kwaliteitsklasse van de toe te passen grond en voor de bepaling van de kwaliteitsklasse (in praktijk de zoneklasse) van de bodem waarop de grond wordt toegepast.
In deze door Laurens Martens in mei 2012 geactualiseerde notitie leest u de details…
Dit artikel werd op 5 mei 2010 op onze site geplaatst en op 9 mei 2012 geactualiseerd.
Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.