home

Home
Bbk thema: Aanvullingswet bodem
De ontwikkelingen draaien op volle toeren om te komen tot de invoering van de Omgevingswet. Deze wet gaat naar verwachting in 2019 in werking. Omdat de stelselherziening bodem nog in ontwikkeling was ten tijde van het opstellen van de Omgevingswet is hiervoor een apart wetsvoorstel in voorbereiding…
We moeten straks niet klagen dat het niet werkt, als we nu mogen meedenken… toch?! …

Het is de bedoeling dat de Aanvullingswet bodem bij inwerkingtreding onderdeel wordt van de Omgevingswet. De Aanvullingswet bodem staat nu open via de internetconsultatie. Kortom: hoog te tijd om het rijk te verrijken met de lwbg kennis en praktijk inzichten! Omdat dit voor alle gemeenten consequenties heeft (voor de niet rechtstreekse gemeenten verregaande) denken we dat het goed is om een reactie namens zo veel mogelijk gemeenten richting het rijk te geven. We roepen jullie dan ook op om hiervan gebruik te maken. We moeten straks niet klagen dat het niet werkt als we nu mogen meedenken.

De VNG heeft een zeer bruikbare (concept)reactie opgesteld waarbij een aantal zorgpunten duidelijk onder de aandacht zijn gebracht. Dit stuk van de VNG kunt je hier vinden. Deze is wel alleen toegankelijk voor leden van het ROM-netwerk (goede reden om je aan te melden).

We hebben als LWBG gemeend ook een reactie op te stellen. Er zijn een aantal punten die bij ons als vraagpunt boven komen bij het lezen van met name de memorie van toelichting op de concept Aanvullingswet bodem. Het betreft enerzijds een inhoudelijke respons waar puntsgewijs vraagpunten worden benoemd. Anderzijds ook een reactie in meer algemene zin. Dit is een voorzet om het makkelijker te maken om te reageren. Natuurlijk kunnen aanvullingen worden toegevoegd in jullie reactie namens de eigen gemeente

De concept reacties van de LWBG gaan binnenkort de deur uit. Hier lees je onze artikelsgewijze reactie en hier de algemene reactie.

Dit artikel werd op 4 mei 2016 op onze site geplaatst.
Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.