home

Home
Bbk thema: MHV, de milieuhygiënische kwaliteitsverklaring
Het bewijsmiddel voor de kwaliteit van bodem of grond in het Besluit bodemkwaliteit is de “milieuhygiënische kwaliteitsverklaring”. Deze milieuhygiënische kwaliteitsverklaring dient door de toepasser toegevoegd te worden bij de melding. Laurens Martens van de gemeente Sittard-Geleen heeft het voor u op een rijtje gezet.
In de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) worden de soorten milieuhygiënische kwaliteitsverklaringen en de bijbehorende eisen uitputtend opgesomd. Een overzicht hiervan kunt u via onderstaande link downloaden.
Dit artikel werd op 9 mei 2012 op onze site geactualiseerd.
Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.