home

Home

Bbk praktijk: GBT als afdeklaag stortlocatie

Je hebt een stortplaats en je wil deze afwerken met een GBT als afdeklaag. Dat wordt immers in de Handreiking Besluit bodemkwaliteit aangedragen als een van de potentiele mogelijkheden om een GBT in te zetten. Nou, de praktijk ligt wellicht toch iets subtieler. Klik op de downloadlink hieronder, en al snel zal e.e.a. duidelijk worden. Met dank aan onze René Denis.

Dit artikel werd op 19 maart 2019 op onze site geplaatst.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.