home

Home

Bbk praktijk: Handhavingsactie herfst 2011

Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Er kwam geen klokkenluider aan te pas, opeens zat in onze mailbox het bericht dat er een grote handhavingactie zit aan te komen. Met onderstaande informatie kunt u zich een hoop ellende kunt besparen! Wordt beslist vervolgd…
Wij zijn u graag van dienst!

In november 2011 wordt door de VROM-inspectie een landelijke Actiemaand grondopslag gehouden. Uit een in 2010 door de inspectie uitgevoerd indicatief onderzoek is gebleken dat veel gemeenten en bedrijven zonder de vereiste erkenning grond samenvoegen. Samen met toezichthouders van de gemeenten, provincie en politie bezoekt de inspectie in november plekken waar mogelijkerwijs door bedrijven en de overheid partijen grond worden samengevoegd. Bij aantreffen van overtredingen zal dan gelijk handhavend opgetreden worden. De inspectie heeft in het kader van het samenvoegen van partijen grond voor de toezichthouders een informatieblad opgesteld. Dat kunt u hier onder aantreffen.

De LWBG wil met dit artikel niet alleen een signaal laten uitgaan naar de handhavers maar tevens ook naar de markt. De LWBG heeft al kort na het inwerkingtreden van het Besluit bodemkwaliteit, in samenwerking met provincie Limburg en de Limburgse gemeenten, gewezen op de noodzaak van erkenning voor het opbulken van partijen grond (zie hier hyperlink naar pagina Bbk thema: het opbulken van kleine partijtjes grond en hier). Ook toen was onze doelgroep zowel de handhaver als de markt.

Voor de handhavers hebben we een hulpmiddel gemaakt dat wellicht handig is bij de controles. We hebben uitgaande van het protocol BRL9335-1 een beknopte opsomming gemaakt van de voorschriften waaraan de certificaathouder moet voldoen wil hij partijen grond op de juiste manier opbulken. Vanzelfsprekend kan ook degene die geïnteresseerd is in een zelfcontrolelijst zijn voordeel hiermee doen. U weet wel wij van de lwbg zijn van en voor de hele markt :). Het hulpmiddel is hierpnder te downloaden.

Dit artikel werd op 21 oktober 2011 op onze site geplaatst.
Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.