home

Home

Milieu Verklaring (MV) onder de Omgevingswet

LWBG heeft sjablonen gemaakt voor de Milieu Verklaring (MV) onder de Omgevingswet. Deze zijn gemaakt in excel en zijn hieronder te downloaden.

Onze goede vriend Johan van de Kerkhoff van Solplus is zo vriendelijk geweest een sjabloon te maken voor de MV voor BRL bedrijven (erkende producenten) alsmede een Leveringsverklaring en heeft deze aan ons ter beschikking gesteld. Ook die stukken kunt u hieronder downloaden.

Opmerking 1: u kunt een foutmelding krijgen (Edge, Firefox) omdat de excel bestanden macro’s bevatten. Na het downloaden en opslaan kunt u het bestand openenen en via de menu optie Bestand-Opties-Lint aanpassen het keuzevakje ontwikkelaars inschakelen en vervolgens in het bestand de macro’s via het ontwikkelaars menu inschakelen. Er is ook nog de mogelijkheid alle bestanden te downloaden in zip-vorm. Dan kunt u bij een foutmelding via de optie ••• kies ‘Keep’ en dan ‘Keep anayway’ het pakketje downloaden en vervolgens un-zippen (uitpakken).

Opmerking 2: we hebben gemerkt dat het downloaden middels Chrome niet werkt. Gelieve in dergelijke gevallen Edge of Firefox te gebruiken.

Milieuverklaring bodemkwaliteit

Algemeen

De toepasser van bouwstoffen, grond of baggerspecie moet bij het toepassen beschikken over een milieuverklaring die informatie geeft over de kwaliteit van de toe te passen partij. In een aantal gevallen moet deze milieuverklaring ook informatie geven over de kwaliteit van de ontvangende bodem. Deze milieuverklaring legt een koppeling tussen het werkelijk toe te passen materiaal (grond, baggerspecie of een bouwstof) enerzijds en het wettelijk bewijsmiddel waarin de kwaliteit van dat materiaal is bepaald (zoals een partijkeuring).

Voor grond en baggerspecie zijn er verschillende vormen van een milieuverklaring bodemkwaliteit:

·          Verklaring op grond van een partijkeuring.
·          Verklaring op grond van een bodemonderzoek.
·          Verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart.
·          Verklaring op basis van een erkende kwaliteitsverklaring (BRL 9321 voor zand of 9335 voor grondbanken).
·          Verklaring op basis van een fabrikant-eigen verklaring.

Welke gegevens moet een milieuverklaring bevatten?

De regels voor de inhoud van de milieuverklaring bodemkwaliteit zijn gegeven in hoofdstuk 5 (art. 5.1-5.69) van de Regeling bodemkwaliteit en in hoofdstuk 2A van het Bbk (na de Ow).

De inhoud is afhankelijk van het wettelijk bewijsmiddel dat ten grondslag ligt aan de milieuverklaring. Zo zijn bij een milieuverklaring op grond van een partijkeuring andere gegevens nodig dan bij een verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart.

Wie mag een milieuverklaring bodemkwaliteit opstellen Er gelden geen erkenningseisen voor het opstellen van een milieuverklaring. De erkenningen gelden alleen voor het opstellen van de wettelijke bewijsmiddelen die ten grondslag liggen aan de milieuverklaring; zo is voor het uitvoeren van veldwerk nog steeds een erkenning nodig, conform de Kwalibo-eisen uit de regelgeving vóór de Omgevingswet.
Betekenis voor de gemeente

De achterliggende gedachte bij de milieuverklaring is dat de “verantwoordelijke” voor de afgegeven MV (strafrechtelijk) kan worden aangesproken op de uiteindelijke toepassing. In de praktijk is de voorbije jaren immers gebleken dat tijdens de handhaving partijen naar elkaar (ver)wijzen en niemand direct kan worden aangesproken, mocht sprake zijn van een overtreding. Met de milieuverklaring is die duidelijkheid er wel.

Dat roept de vraag op wie die milieuverklaring opstelt. Het is logisch om die verklaring te laten opstellen door de verantwoordelijke bij de keten ontgraving-afvoer-toepassing. Gedacht kan worden aan de aannemer of een verantwoordelijke projectleider van het project (ingehuurde directievoering).

Dit artikel werd op 6 december 2023 op onze site geplaatst en op 12 juni 2024 aangepast.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.