Limburgse Werkgroep Bouwstoffen en Grondstromen
Welkom op de website van de LWBG
  • Dit beeld toont boetesneeuw, een sneeuwformatie die op grote hoogten wordt gevonden. Ze bestaan uit vlak naast elkaar staande lange dunne bladen van geharde sneeuw of ijs gericht naar de algemene richting van de zon. Bron: A. Duro/ESO
Welkom op de website van de LWBG

U bent aan de slag met bouwstoffen en grondstromen. Ook worstelt u regelmatig met de vraag: “Worden de complexe bodemregels wel nageleefd?”. Of u dit nu doet als handhaver of toepasser, hier bij ons bent u aan het juiste adres. De LWBG heeft namelijk een schakelfunctie tussen wetgeving en praktijk. Naast kennisoverdracht verzorgt de LWBG in verband met moeilijk of niet uitvoerbare regels praktische handreikingen. Ook beantwoordt de LWBG, vanzelfsprekend kostenloos, praktijkvragen uit ons werkveld.
Ruim 600 andere gebruikers van grond en bouwstoffen ontvangen al de gratis nieuwsbrief. Maar ook uw collega’s kunnen deze nieuwsbrief ontvangen. Stuur een mail naar info@lwbg.nl en wij dragen er zorg voor!

Door de brede samenstelling is de werkgroep in staat om onafhankelijk en snel op een praktijkgerichte wijze te kunnen reageren op nieuwe wetgeving en knelpunten. Ons team bestaat uit medewerkers van gemeenten en provincie, Bodemplus, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en omvat beleidsmakers, adviseurs, handhavers/toezichthouders en toepassers.

Heeft u vragen?
Regelmatig vergadert de LWBG. Een mail naar: info@lwbg.nl volstaat om uw vraag te agenderen.

Wij zijn u graag van dienst!

LWBG legt het op zijn plek

– Schakelfunctie

– Handreikingen

– Praktijkvragen

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt.
Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook geen rechten kunnen worden ontleend.