home

PFAS: per- and polyfluoroalkyl substanties

Via deze pagina willen we informeren over PFAS. Maak een keuze in het menu links op de pagina. Zo bent u snel weer op de hoogte.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.