home

Home

PFAS: Capstone product A en product B

Uit recent Duits onderzoek komt naar voren dat door de industrie gemaakt ‘nieuwe’ PFAS producten als reactie op het uitfaseren van bestaande PFAS bij analyse op een ‘standaard’ pakket niet worden meegemeten. Soms worden b.v. lage waarden PFOS gemeten terwijl deze ‘nieuwe’ producten in verhoogde gehalten aanwezig zijn. Hieronder kunt u het artikel downloaden waarin e.e.a. wordt beschreven.

Dit artikel werd op 7 juli 2021 op onze site geplaatst.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.