home

Home

PFAS: Actualisatie bodemkwaliteitskaarten met PFAS in Limburg

Medio 2019 werd Nederland verrast door een verzameling van nieuwe chemische stoffen die landelijk diffuus in de bodem werd aangetroffen.

Deze familie van stoffen, de PFAS verbindingen, blijken in heel West Europa voor te komen.

Doordat nog weinig over het voor komen en het gedrag van PFAS in de bodem bekend is, stagneerde de bodembranche en daarmee vele projecten.

De Provincie Limburg heeft hier snel en adequaat op gereageerd door de problematiek voor Limburg in kaart te brengen. Meten is weten. Hiervoor heeft zij, in overleg met de Limburgse gemeenten, opdracht gegeven om provincie breed onderzoek te laten uitvoeren. Het rapport is te verkrijgen via www.limburg.nl (zoeken op PFAS) en hieronder te downloaden.

Op basis van dit rapport wordt door onderzoek en analyses aangetoond dat de diffuse PFAS waarden in de onverdachte gebieden voor de provincie Limburg onder de landelijk vastgestelde voorlopige achtergrondwaarden liggen. De achtergrondwaarden zijn terug te vinden in het aangepast Tijdelijk handelingskader. Deze resultaten kan men, vooruitlopend op de vaststelling van de aangepaste Bodemkwaliteitskaarten, gebruiken voor een indicatieve inschatting van de PFAS waarde voor een locatie. Dit kunnen BRL bedrijven (op eigen risico) gebruiken als indicatief gegeven ten behoeve van voorkwalificatie voor in te nemen grond.

Een historisch onderzoek is, zoals altijd en overal, wel verplicht om uit te voeren. Hiermee kan worden beoordeeld of er sprake is van een onverdachte locatie. Wegbermen zijn, vanwege mogelijke autobranden die geblust zijn met blusschuim, verdacht. Dat geldt ook voor locaties waar brandblussers worden gevuld, blusschuim in sprinkler installaties is verwerkt e.d.

De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar gesteld aan de gemeenten die daarmee hun eigen Bodemkwaliteitskaart kunnen actualiseren.

Zodra deze geactualiseerde BKK’s zijn vastgesteld kunt u hier beneden de link vinden naar de gemeentelijke site waar u deze kunt raadplegen.

Deze pagina werd op 20 mei 2021 op onze site geactualiseerd.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.