home

Home

PFAS: Actualisatie bodemkwaliteitskaarten met PFAS in Limburg

Medio 2019 werd Nederland verrast door een verzameling van nieuwe chemische stoffen die landelijk diffuus in de bodem werd aangetroffen.

Deze familie van stoffen, de PFAS verbindingen, blijken in heel West Europa voor te komen.

Doordat nog weinig over het voor komen en het gedrag van PFAS in de bodem bekend is, stagneerde de bodembranche en daarmee vele projecten.

De Provincie Limburg heeft hier snel en adequaat op gereageerd door de problematiek voor Limburg in kaart te brengen. Meten is weten. Hiervoor heeft zij, in overleg met de Limburgse gemeenten, opdracht gegeven om provincie breed onderzoek te laten uitvoeren. Het rapport is te verkrijgen via http://www.limburg.nl/onderwerpen/milieu/bodem/ en hieronder te downloaden.

De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar gesteld aan de gemeenten die daarmee hun eigen Bodemkwaliteitskaart kunnen actualiseren.

Zodra deze geactualiseerde BKK’s zijn vastgesteld kunt u hier beneden de link vinden naar de gemeentelijke site waar u deze kunt raadplegen.

Dit artikel werd op 29 mei 2020 op onze site geactualiseerd.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.