home

Home

PFAS: per- and polyfluoroalkyl substanties

Overgenomen uit Nature

Onze René Denis heeft het voor ons uitgezocht. De eens als halve wonderstoffen betrachte teflon en teflonachtige verbindingen blijken bij de fabricage toch wel wat haken en ogen aan zich te hebben. Regelmatig in het nieuws zijn de problemen veroorzaakt door de uitstoot van stoffen als PFOA en GenX. Download het verhelderende artikel en kom alles te weten over bodemverontreiniging met deze stoffen.

Dit artikel werd op 16 maart 2019 op onze site geactualiseerd.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.