home

Home

Bsb

Uit de oude doos, maar toch nog relevant!

Op 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbeluit volledig in werking getreden
De ontwikkelingen in bodemland zijn als stormachtig te typeren. Op 1 juli 2008 werd het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Het kost veel tijd en energie om de nieuwe regels eigen te maken. Daarmee kan het Bsb echter nog niet naar het archief. Op basis van het overgangsrecht blijven tot 1 juli 2011 de oude spelregels van toepassing. Dat is nu voorbij, maar let op, voor toepassing die zijn gemaakt ten tijde van het Bsb blijven de regels van het Bsb van kracht! Gebruik het menu op de linkerkant van de pagina.
Dit artikel werd op 11 juni 2014 op onze site geplaatst.
Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.