home

Home

Bodemzaken: Herstelplicht Activiteitenbesluit

Even ontstond er verwarring bij de LWBG. Want wat te doen als een inrichting die met chemische stoffen heeft gewerkt en hiermee stopt, géén nulsituatie onderzoek heeft gedaan bij de aanvang van de activiteit en de omgeving blijkens de bodemkwaliteitskaart niet meer geheel schoon is? Tja, goede raad is duur. Gelukkig heeft onze René Denis er een schoon stukske over getypt! Hieronder staat de download link.

Dit artikel werd op 9 mei 2012 op onze site geactualiseerd.

Bij het samenstellen van onze website is zorgvuldig gewerkt. Wellicht ten overvloede willen wij echter opmerken dat de inhoud hiervan geen juridische status heeft en hieraan dan ook een rechten kunnen worden ontleend.